Sertifisering

Sertifisering

Undervisningsopplegget til Prosjekt Frihet – Voksen og UNG kan tas i bruk etter å ha deltatt på sertifiseringskurs. Deltakelsen på kurset gir rett til å benytte undervisningsmaterialet, og deltakerne får pålogging til en nettressurs som inneholder alt av materiell.

Prosjekt Frihet tror på at flere i en kommune, på en skole eller i en organisasjon får kunnskap om hvordan dette forebyggende materialet kan benyttes. Èn enkeltperson på hvert sted kan ikke bære dette alene, da forebyggende arbeid er teaminnsats i et langsiktig perspektiv. Kommunen eller organisasjonen som ønsker å benytte undervisningsmaterialet inviterer prosjektleder til å holde sertifiseringskurs der dere holder til, og de som inviterer står ansvarlig for alle forberedelser og praktiske tilrettelegginger på stedet. Hvert sertifiseringskurs kan ha plass til ca. 30 deltakere (antall deltakere kan justeres og tilpasses).  Deltakere på kurset kan være lærere, helsearbeidere, programrådgivere, flyktningkonsulenter, politi, fra frivilligheten, og alle andre som møter mennesker som kan utsettes for negativ sosial kontroll. Det er ikke en forutsetning å være lærer for å kunne benytte Prosjekt Frihet. Forutsetningen er interesse, mot til å ta tak i et krevende tema og høy grad av kultursensitivitet.

Prosjekt Frihet og alt undervisningsmateriell kan bestilles som en unik pakkeløsning. I arbeidet med å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll tilbyr Prosjekt Frihet en solid gjennomarbeidet metode og et godt tilpasset kursopplegg.

 

Prosjekt Frihet-pakken:

 • Sertifiseringsseminar på én dag for inntil 30 personer 
 • Sertifiseringsbevis til alle som deltar på seminaret
 • Tilgang til nettressurs med undervisningsmateriell, ordbank og deltakerbevis
 • Undervisningsmaterialet: PowerPoint beregnet for 8 timers undervisning (Voksen)
 • Dialogverktøy: PowerPoint beregnet for 2 timers undervisning (UNG)
 • Detaljert og praktisk veiledning til alt undervisningsmaterialet
 • 3×2 Prosjekt Frihet-plakater (Plakatene må bestilles, og porto kommer i tillegg)
 • Oppfølging i etterkant etter behov og ønske
 • Tilgang på eventuelle oppdateringer i kursmaterialet
 • Tilgang til nettverk i egen Facebook-gruppe for sertifiserte

  Pakkepris kr 21 900,-

  Reisekostnader for seminarholder kommer i tillegg.

  Dersom det er behov for flere dager med sertifiseringskurs er kostnaden på tilleggs dager kr 11 900,- per dag.

  Kort fortalt:

  1. Kontakt Prosjekt Frihet og gjør avtale om sertifiseringskurs på din arbeidsplass/i din organisasjon. 2. Arranger kurs for dine kolleger i samarbeid med Prosjekt Frihet. 3. Ta i bruk undervisningsopplegget på din arbeidsplass/i din organisasjon.

Ønsker du mer informasjon eller å ta dette i bruk?

Kontakt prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen på mail:
linn@prosjektfrihet.no eller telefon: 91 55 76 18.

Se også:

Metode

Metode

Les mer

Prosjekt Frihet

Materiell

Les mer