Sertifisering

Sertifisering

  Undervisningsopplegget til Prosjekt Frihet kan etter 1.9.2022 tas i bruk uten sertifiseringskurs. Vi anbefaler likevel kursing før man bruker Prosjekt Frihet – Voksen da kurset gir grunnleggende innføring i forståelsen av negativ sosial kontroll og metodene undervisningsmaterialet er bygget på. 

Prosjekt Frihet tror på at flere i en kommune, på en skole eller i en organisasjon får kunnskap om hvordan dette forebyggende materialet kan benyttes. En enkeltperson på hvert sted kan ikke bære dette alene, da forebyggende arbeid er teaminnsats i et langsiktig perspektiv. Kommunen eller organisasjonen som ønsker sertifisering inviterer prosjektleder til å holde sertifiseringskurs der dere holder til, og de som inviterer står ansvarlig for alle forberedelser og praktiske tilrettelegginger på stedet. Hvert sertifiseringskurs kan ha plass til ca. 30-50 deltakere (antall deltakere kan justeres og tilpasses).  Deltakere på kurset kan være lærere, helsearbeidere, programrådgivere, flyktningkonsulenter, politi, fra frivilligheten, og alle andre som møter mennesker som kan utsettes for negativ sosial kontroll. Det er ikke en forutsetning å være lærer for å kunne benytte Prosjekt Frihet. Forutsetningen er interesse, mot til å ta tak i et krevende tema og høy grad av kultursensitivitet.

Prosjekt Frihet tilbyr en solid gjennomarbeidet metode og et godt tilpasset kursopplegg.

Sertifiseringskurs:

 • Sertifiseringsseminar på én dag for inntil 50 personer (mulighet for tilpasning på antall)
 • Sertifiseringsbevis til alle som deltar på seminaret
 • Grundig og nyansert innføring i fenomenet negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Gjennomgang av alt kursmateriell, ordbank og veiledere
 • 3×2 Prosjekt Frihet-plakater (Plakatene må bestilles, og porto kommer i tillegg)
 • Oppfølging i etterkant etter behov og ønske
 • Tilgang til nettverk i egen Facebook-gruppe for sertifiserte

  Kurspris kr 21 900,- (prisen gjelder uavhengig av antall deltakere)

  Reisekostnader for seminarholder kommer i tillegg.

  Dersom det er behov for flere dager med sertifiseringskurs er kostnaden på tilleggs dager kr 11 900,- per dag.

   

Ønsker du mer informasjon eller å ta dette i bruk?

Kontakt prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen på mail:
linn@prosjektfrihet.no eller telefon: 91 55 76 18.

Se også:

Målsetting

Målsetting

Les mer

Metode

Metode

Les mer

Prosjekt Frihet

Materiell

Les mer

Struktur

Les mer