Målsetting

Materiell

Prosjekt Frihet består av tre elementer: Prosjekt Frihet Voksen, Livsmestring og Ung. Til hver av disse finnes det ulike undervisningsopplegg og tilhørende materiell.

Bruk av Prosjekt Frihet – Voksen og UNG krever sertifisering, og man får tilgang kun ved innlogging. Livsmestring kan lastes ned uten sertifisering, og du finner materiell nedenfor på denne siden. Så; Vær så god å ta i bruk Prosjekt Frihet sitt forslag til obligatorisk element i introduksjonsprogrammet. Vi håper dette skal bli nyttig for deg og dine deltakere.

Vi anbefaler at Livsmestringskurset kombineres med Prosjekt Frihet – Voksen. Livsmestringskurset består av kun 2 timers kurs, og det er svært lite med tanke på de omfattende temaene det behandler. Med Prosjekt Frihet – Voksen i tillegg får dere et komplett kurs i arbeidet med å forebygge negativ sosial kontroll.

Prosjekt Frihet – Livsmestring

Prosjekt Frihet - Livsmestring er tilpasset integreringsloven som tredte i kraft 1.1.2021, og derfor først og fremst beregnet for bruk som et obligatorisk element i introduksjonsprogrammet. Materialet består av en PowerPoint og en veileder beregnet for den som skal undervise. 

Se også:

Metode

Metode

Les mer

Prosjekt Frihet

Materiell

Les mer