Målsetting

Materiell

Prosjekt Frihet består av tre ulike deler: Prosjekt Frihet Voksen, Livsmestring og Ung. Til hver av disse finnes det ulike undervisningsopplegg og tilhørende materiell.

Bruk av Prosjekt Frihet krever etter 1.9.2022 ingen sertifisering. Du finnet alt materiell nedlastbart på denne nettsiden.   Vi håper dette skal bli nyttig for deg og dine deltakere.

Prosjekt Frihet – Livsmestring er vårt forslag til å dekke anbefalt minimumsinnhold i emnet mangfold i temaområdet migrasjon, helse og mangfold i det standardiserte elementet livsmestring i et nytt land, jf integreringsforskriften §4.

Vi anbefaler at Livsmestringskurset kombineres med Prosjekt Frihet – Voksen. Livsmestringskurset består av kun 2 timers kurs, og det er nokså begrenset med tanke på de omfattende temaene det behandler. Med Prosjekt Frihet – Voksen i tillegg får dere et utvidet kurs i arbeidet med å forebygge negativ sosial kontroll.

Se også:

Målsetting

Målsetting

Les mer

Metode

Metode

Les mer

Prosjekt Frihet

Materiell

Les mer

Struktur

Les mer