Målsetting

Målsetting

Målet med undervisningen er å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll ved voksenopplæringer, ungdomsskoler og videregående skole.

Forskerne fra Oxford Research beskriver hvordan dette målet kan nås ved å skape endringer i deltakernes holdninger og atferd: «De grunnleggende endringsteoretiske sekvensene i Prosjekt Frihet kan sies å være at deltakernes gjenkjennelse, refleksjon, erkjennelse og innsikt skal føre til holdningsendringer, og deretter atferdsendringer» (s.13 i rapporten fra Oxford Research).

Endringer kan vi ikke tvinge frem, men de ulike oppleggene Prosjekt Frihet har skapt forsøker å forebygge og endre ved å gi ny kunnskap og bevissthet. Dette gjøres blant annet gjennom å informere deltakere om blant annet norsk lov knyttet til mobbing, og rettigheter knyttet til det enkeltes menneskets frihet til å bestemme over eget liv. Endringene prosjektet ønsker å skape handler ikke om å endre enkeltmenneskers religion, kultur eller tradisjon i seg selv, men å fokusere på hvordan vi i felleskap kan skape et godt læringsmiljø, skolemiljø og samfunn innenfor rammene og mulighetene norsk lovverk gir. 

 

Se også:

Målsetting

Målsetting

Les mer

Metode

Metode

Les mer

Prosjekt Frihet

Materiell

Les mer

Struktur

Les mer