Samarbeid med Lunar

Samarbeid med frivilligheten

Deltakere i LUNAR utfordret offentligheten gjennom spørsmålet: «Hvorfor er det ingen som snakker til våre forelder om negativ sosial kontroll?»

Dette resulterte i at flere unge jenter fra LUNAR i 2018 og 2019 ble med i Prosjekt Frihet som rådgivere og erfaringsformidlere. I tillegg har deler av opplegget blitt brukt i LUNAR sin gruppevirksomhet som utgangspunkt for samtale og dialog. Deltakerne i LUNAR har gitt tilbakemelding om at dette er viktig å snakke om, og de har gitt verdifull kunnskap videre til prosjektet gjennom å fortelle om sine egne erfaringer knyttet til tema. I 2018 ble det første resultatet av Prosjekt Frihet en realitet gjennom et 6 timers undervisningsopplegg. 

Gjennom hele 2019 mottok LUNAR midler fra IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Midlene gikk til videre utvikling av materiell og til arbeid med å sertifisere andre til å kunne bruke Prosjekt Frihet rundt omkring i Norge. 

Se mer om LUNAR under fanen Om oss eller lunargrupper.no

Se også: