Prosjekt Frihet

Prosjekt Frihet er et verktøy utviklet som en respons på en konkret utfordring.

Prosjekt Frihet er et unikt tiltak som på en konkret måte kan forebygge mobbing og negativ sosial kontroll. Først og fremst på voksenopplæringen, videregående skole og ungdomsskole, men også potensielt i hjemmene og på andre samfunnsarenaer. 

Resultatet av Prosjekt Frihet er tre ulike kurs og undervisningsopplegg. Det er et 8 timers kurs ment for voksne innvandrere på voksenopplæring og videregående skole, et 2 timers kurs i Livsmestring ment for deltakere i introduksjonsprogrammet, og et kurs på 2 timer beregnet for klasser på ungdomsskole og videregående skole. Alle kursene kan også brukes i mindre grupper, i frivilligheten eller av andre samfunnsaktører.

Velkommen til å lese mer om Prosjekt Frihet, og vi hører gjerne fra deg om du har kommentarer, spørsmål eller vil dele erfaringer!