Hvor har Prosjekt Frihet vært, og hvor skal vi?

Ved slutten av 2022 har nærmere 90 kommuner en eller flere som er sertifisert gjennom over gjennom 40 kurs. Det er delt ut 1300 sertifikat og vi vet at mange kommuner bruker materialet aktivt i ulike grupper og på flere arenaer.

Nedenfor ser dere en del om hvor vi har vært og hva vi har gjort. Og, har vi enda ikke vært i din kommune? Inviter oss gjerne på besøk!

Hvor vi har vært

2018

Juni 2018
IMDi Sørs Kvalifiseringskonferanse, Kragerø. Seminar med presentasjon av Prosjekt Frihet.

Etablerte samarbeid med Oxford Research om at de skulle følge piloteringsfasen ved Grimstad voksenopplæring gjennom høsten 2018, og skrive en rapport basert på observasjoner og erfaringer.

Etablere samarbeid med LUNAR og utvikling av innhold og uttrykk, og etablere prosjektgruppe med berørte- og fagpersoner.

August 2018
Kragerø kommune v/læringssenteret besøkte Grimstad kommune. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Oktober 2018
Fagsamling ved Kvalifiseringstjenesten Grimstad Kommune. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Agder for alle sin nettverkssamling med tema «Sosial kontroll – må vi vite og gjøre noe med det?» Presentasjon av Prosjekt Frihet.

November 2018
Sørlandske lærerstevne på Universitetet i Agder. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Konferanse på Universitetet i Agder i regi av Født Fri, IMDi og RVTS: «Sosial kontroll på Tvers.» Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Desember 2018
Halsa kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i kommunens integrerings- og kvalifiseringsarbeid.

Notodden kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved Mangfolds- og læringssenteret.

Møte i Kunnskapsdepartementet. Innspill på integreringsstrategien «Integrering gjennom kunnskap».

2019

Januar 2019
Søgne og Songdalen kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved voksenopplæringen.

Februar 2019
Enhetsledersamling Grimstad kommune. Presentasjon av Prosjekt Frihet og diskusjon om muligheten for å benytte undervisningsmateriale i grunnskole og som kompetanseheving for ansatte i skolen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sin nasjonale fagsamling for minoritetsrådgivere. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Mars 2019
Lillesand Arbeiderpartiet sin markering av Kvinnedagen 8.3. Presentasjon av Prosjekt Frihet sammen med erfaringsformidlere fra LUNAR.

Birkenes kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i voksenopplæringen og flyktningkontoret.

April 2019
Hyllie Park Folkehögskole, SFI (Svensk for innvandrere), Malmö, Sverige. Seminar for ansatte om hvordan forebygge mobbing og negativ sosial kontroll på voksenopplæringen og i skole. Prosjekt Frihet presenteres som verktøy og metode.

Mai 2019
Namsos kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

NMS-forening, Lillesand. Innlegg om fenomenet negativ sosial kontroll og arbeidet i Prosjekt Frihet.

IMDi Øst sitt fagseminar: «Negativ sosial kontroll – er det noe å snakke om?». Presentasjon av Prosjekt Frihet som er verktøy for å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll.

Juni 2019
IMDi-samling med forberedelse av høstens Fagverksted hvor Prosjekt Frihet skal ha eget læringsverksted.

Hjartdal kommune, Sauherad og Seljord kommuner. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Den første Minoritetsrådgiveren har fått opplæring i innhold og metode i Prosjekt Frihet og vil ta undervisningen i bruk på sin skole.

August 2019
Eid kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Tromsø kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Lansering av prosjektfrihet.no

September 2019
IMDi Fagverksted i Trondheim. Prosjekt Frihet presenteres som praksiseksempel på eget læringsverkstedet.

 Lillesand Kirkeakademi. Foredrag om negativ sosial kontroll med tittel «Negativ sosial kontroll – fra Gud eller mennesker?»

Oktober 2019
IMDi Fagverksted på Gardermoen. Prosjekt Frihet presenteres som praksiseksempel på eget læringsverkstedet.

Uke 41 – Grimstad for alle. Fagdag om negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner. Presentasjon av Prosjekt Frihet.

Arendal kommune. Fagdag om negativ sosial kontroll for kommunens ansatte hvor Prosjekt Frihet-Ung presenteres for bruk på ungdomsskoler.

Samling med alle IMDi sine minoritetsrådgivere i hele Norge for å gi opplæring i bruk av Prosjekt Frihet sitt undervisningsmateriell.

Hammerfest kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

November 2019
IMDi Fagverksted på Gardermoen. Prosjekt Frihet presenteres som praksiseksempel på eget læringsverkstedet.

Risør kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Sauherad kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Lørenskog kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Elverum kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

2020

Januar 2020
Trondheim voksenopplæring. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved  voksenopplæringen.

Melhus kommune.Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Surnadal kommune.Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Opplæring av Prosjekt Frihet-undervisningsteam ved voksenopplæringen i Grimstad kommune.

Kristiansand kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Februar 2020
Ålesund kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Molde kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Sør-Varanger kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Bergen kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Mars 2020
Porsgrunn kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

April, mai og juni 2020
– alle planlagte kurs ble utsatt på grunn av situasjonen knyttet til covid-19.

August 2020
Kongsberg kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved Kongsberg norsksenter.

Oslo voksenopplæring Helsfyr. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved voksenopplæringen.

September 2020
Haugesund kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Harstad kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Sandnessjøen kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen.

Oktober 2020
Lister-regionen. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte kommuneregionens flyktningtjenester og voksenopplæringen.

November 2020
Skien kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte kommunens flyktningtjeneste og voksenopplæring.

November 2020 til oktober 2021
Alle arrangement etter 10.november 2021 ble utsatt/avlyst på grunn av situasjonen med covid-19. 

 2021 

Mars 2021
Sak i avisen Fedrelandsvennen hvor to av jentene fra LUNAR ble intervjuet, sammen med prosjektutvikler. Les gjerne saken her: https://www.fvn.no/nyheter/i/1BVwMW/de-laerer-minoritetsforeldre-om-negativ-sosial-kontroll

Oktober 2021
Strand kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte som jobber med bosetting, integrering og norskopplæring i kommunen, i tillegg til representanter fra politi, barneskole, videregående skole og SLT-koordinator.

Møre og Romsdal. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for lærere og ledere ved alle fylkets voksenopplæringer. I tillegg ble det arrangert workshop for de som allerede var sertifisert og har erfaring med å bruke Prosjekt Frihet i sine kommuner.

 November 2021
Sandnes kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte ved Sandnes læringssenter.

2022

April 2022

Tromsø kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for lærere på ulike skoler med innføringstilbud.

Mai 2022

Gand videregående skole, Sandnes. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for lærere og ansatte. 

September 2022

Leirfjord kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte som jobber med bosetting, integrering, norskopplæring og i grunnskolen i kommunen. 

November 2022

Strand kommune og omliggende kommuner. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte som jobber med bosetting, integrering og norskopplæring i ulike kommuner i regionen. 

Desember 2022

Skien kommune. Opplæring i Prosjekt Frihets metode og innhold for ansatte i Kvalifiserings- og integreringsenheten. 

 

Ønsker du mer informasjon eller at vi kommer til dere?

Ta kontakt med prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen på
e-post: 
linn@prosjektfrihet.no
eller telefon: 915 57 618

Se også: