Oxford Research

Samarbeid med forskere

Oxford Research fulgte piloteringen av Prosjekt Frihet
ved Grimstad voksenopplæring høsten 2018.

To forskere fra Oxford Research fulgte høsten 2018 piloteringen av Prosjekt Frihet ved Grimstad voksenopplæring. De var med på et 6 timers kurs hver. Piloteringen ble gjort i grupper delt etter kjønn, og med tolk på opptil 8 språk i en gruppe. Rapporten forskerne skrev ligger tilgjengelig i linken nedenfor.

Forskerne bidro blant annet til å styrke prosjektet gjennom å forankre Prosjekt Frihet i offentlige strategier og handlingsplaner. I tillegg foreslo de et tentativ programteoretisk rammeverk for prosjektet, og kom også med gode faglige begrunnede innspill til forbedringer og videreutvikling.

Forskerne sier blant annet: «Vår overordnede vurdering av Prosjekt Frihet er at kursrekken i all hovedsak utgjør et meget bra pedagogisk tilbud om en tematikk som er høyt oppe på den politiske agendaen» og «Prosjekt Frihet kan særlig sies å være i forkant av innsatsområde 3 i handlingsplanen: «Endring av holdninger og praksis i berørte miljøer.»

Se også: