Linn Iren

Prosjektgrupper

Undervisningsoppleggene i Prosjekt Frihet har blitt utviklet over tid. Flere har bidratt både i grupper og som enkeltpersoner. Det første kurset vårt ble skapt i 2017, og dette videreutvikles stadig for å være oppdatert på lovverk og handlingsplaner. 

I 2018 ble det etablert to arbeidsgrupper for å jobbe med videreutvikling av Prosjekt Frihet. Arbeidsgruppene besto av personer med personlige kunnskap og erfaring med negativ sosial kontroll, og deres innspill ble svært viktige. I løpet av høsten 2018 ble det holdt flere workshops hvor deltakerne i prosjektgruppene fikk gi sine konkrete innspill og forslag til utforming.

Prosjektgruppene besto av:

Fra LUNAR: Huda Ali, Mai Alrifi, Ilhan Mohammed Ali.
Fra Grimstad kommune: Tchomba Papy Kanda-Kanda, Khaled abd El Shafi og Ahmad Hassan.

Spesialpedagog Helene Berntsen har også bidratt med viktige faglige innspill, i tillegg til at forskere fra Oxford Research har delt sine refleksjoner og perspektiv, og kvinner fra LUNARs kvinnegruppe Byhagen i Lillesand har delt verdifulle og personlige erfaringer knyttet til tematikken negativ sosial kontroll og kulturkunnskap.

I Prosjekt Frihet – UNG, som ble utviklet høsten 2019, var ungdommer fra Arendal og Lillesand med, samt helsesykepleier fra Arendal voksenopplæring. De som var med var: Joudi Al-Antouz, Liva Nordhus, Tuva Emilie Gauslå, Hassan Hussein, Alexander Glad Mitic og Ingrid Sofie Torstveit Nordhus.

Alle gruppene har vært ledet av Linn Iren Engemyr Knutsen.

I 2021 ble det etablert en ny arbeidsgruppe for å evaluere og justere eksisterende materiell, samt utviklet et opplegg tilpasset det nye elementet i introduksjonsprogrammet, Livsmestring. Arbeidsgruppa består av fire ansatte ved flyktningtjenesten og voksenopplæringen i Grimstad: Tchomba Papy Kanda-Kanda, Marit Bjelland, Arve Konnestad og prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen.

Se også:

LUNAR

Les mer

prosjekt frihet

Kontakt

Les mer