Linn Iren

LUNAR

LUNAR er en frivillig organisasjon som driver ideell virksomhet med base på Sørlandet.

LUNAR ble etablert i 2008 og har siden den gang arbeidet for likestilling gjennom gruppevirksomhet og utadrettet informasjonsarbeid. Fokuset har vært å arbeide relasjonelt med aktuelle tema og gjennom sosiale aktiviteter. Dette har i gruppene gitt grunnlag for gode samtaler, åpenhet, kunnskapsdeling knyttet til tema som likestilling, seksualitet, demokrati og negativ sosial kontroll. Den kunnskapen LUNAR har fått fra sine deltakere har blitt omsatt i høringsuttalelser, seminarer og prosjektarbeid. I juni 2018 hadde  LUNAR 3 ungdomsgrupper og 3 kvinnegrupper i henholdsvis Kristiansand og Lillesand, og ca. 25 frivillige.

Se mer på www.lunargrupper.no

Se også:

LUNAR

Les mer

prosjekt frihet

Kontakt

Les mer