Linn Iren

Prosjektleder

Prosjekt Frihet ledes av prosjektutvikler Linn Iren Engemyr Knutsen. Hun er ansatt som avdelingsleder i flyktningtjenesten i Grimstad kommune og tidligere frivillig i LUNAR.

Linn Iren har fagbakgrunn med blant annet studier i arabisk språk og kultur, Bachelor i religion og interkulturell kommunikasjon og Master i samfunnsetikk. I tillegg har hun mange års erfaring som prosjektleder fra både privat næringsliv og offentlig sektor. Linn Iren ble tildelt LIM-prisen på Agder 2018 blant annet for sitt arbeid for likestilling, inkludering og mangfold gjennom prosjektene Kompetansegivende Fritid, Grimstad for alle og Prosjekt Frihet. 

Se også:

LUNAR

Les mer

prosjekt frihet

Kontakt

Les mer