Metode

Metoden som ligger til grunn for undervisningsopplegget
er konstruktivistisk læringsteori.

Konstruktivistisk læringsteori handler kort fortalt om å gå fra kjent til ukjent. Dette gjør man i en læringssituasjon gjennom å ta tak i kjente konstruksjoner og kjent kunnskap i et menneskets bevissthet og erfaring, og bygge videre på dette på veien til ny kunnskap. Dette vil man se i Prosjekt Frihet sine kurs og opplegg ved at det tas tak i gjenkjennbare situasjoner, det konkrete og nære, før det snakkes om lovverk og ulike kulturer og samfunn på en mer generell og overordnet måte.

Undervisningen baserer seg i tillegg på dialog, og deltakernes egne eksempler og refleksjoner blir viktig å ta på alvor og bygge deler av undervisningen på.

Undervisningen har som mål å forebygge gjennom å gi kunnskap og skape selvrefleksjon. I undervisningen vektlegges det derfor å snakke om den enkeltes opplevelse og ansvar, samtidig som det gis kunnskap om norsk lovverk og hvordan det offentlige kan bidra dersom enkeltpersoner utsettes for mobbing eller negativ sosial kontroll.

Se også:

Målsetting

Målsetting

Les mer

Metode

Metode

Les mer

Prosjekt Frihet

Materiell

Les mer

Struktur

Les mer