Linn Iren

Opphavsrett og copyright

Konseptet og innholdet i Prosjekt Frihet, alle undervisningsopplegg og tilhørende materiell tilhører Linn Iren Engemyr Knutsen.

Alt er underlagt opphavsrett i henhold til åndsverkloven.

Dette innebærer at Linn Iren Engemyr Knutsen har enerett til å videreutvikle, reprodusere, spre og/eller lagre materiale som er blitt utviklet gjennom dette prosjektet. Det vil være seg PPT, flyers og annet tekstmateriell, workshops, foredrag, veileder ol., jf. Åndsverkloven § 2. I praksis betyr dette blant annet at tilgang til undervisningsmaterialet kun kan gis av Linn Iren Engemyr Knutsen. 

Prosjekt Frihet og alle prosjektets konsepter og materiell nyter også vern etter markedsføringsloven. Undervisningsoppleggene og dets tilhørende materiell er originale med hensyn til tematisk innhold, vinkling og uttrykk. Etterligning av undervisningsoppleggene vil kunne utgjøre en krenkelse av etterligningsvernet i markedsføringsloven §8a og/eller stride mot god forretningsetikk, jf. §1.

Linn Iren Engemyr Knutsen vil om nødvendig iverksette juridiske tiltak for å forsikre seg at ulovlig kopiering og videreformidling av Prosjekt Frihets undervisningsopplegg og tilhørende materiell opphører.

©Linn Iren Engemyr Knutsen

Se også:

LUNAR

Les mer

prosjekt frihet

Kontakt

Les mer