Målsetting

Struktur

Prosjekt Frihet baserer seg på konstruktivistisk læringsteori og dialog. Dette påvirker strukturen i vårt materiell, og skaper både en bestemt metode og en tydelig fleksibilitet.

Prosjekt Frihet – Voksen

Undervisningsopplegget for voksnopplæringen består av 4 deler som alle bygger på hverandre, men har ulike fokusområder. Det anbefales å følge denne oppbygningen og tilrettelagte progresjon, og gjerne fordele de 4 delene ut over 4 uker. De 4 delene har følgende hovedoverskrifter: Skolemiljø, Sosial kontroll, Retten til å bestemme over eget liv og Kulturpoliti eller fri?

Undervisningsopplegget består av en PowerPoint presentasjon (PPT) som kan brukes i undervisning, og en veiledning skrevet for den som underviser (PDF). Veiledningen inneholder en beskrivelse av hva som er intensjonen med den enkelte foilen, hva som kan være lurt å huske på, forslag til eksempler og noen erfaringer fra undervisningen ved voksenopplæringen i Grimstad eller andre steder. I tillegg finnes der en ordbank som har trukket ut noen viktige nøkkelord fra undervisningen. Denne kan for eksempel brukes som en forberedelse for både underviser, deltakere og eventuelt tolker, eller den kan brukes underveis og etter kurset.

Prosjekt Frihet – Livsmestring

Livsmestring er nytt januar 2022. Materialet er tilpasset anbefalingene i integreringsloven som trådte i kraft 1.1.21 og består av en PPT på 10 foiler, samt en veileder. 

Innholdet i undervisningsopplegget tar utgangspunkt i setningen «Retten til å leve et fritt og selvstendig liv», og deler denne opp i tre emner: Selvstendighet, rettighet, frihet. Hver av disse tre emnene behandles etter strukturen refleksjon, begrep, lovverk (eller beskrivelse) og eksempel. I tillegg er starten på undervisningen fokusert på ulikhetene mellom kollektivistiske og individualistiske samfunn.

Prosjekt Frihet – UNG

Dialogverktøyet for ungomsskole og videregående skole er et opplegg beregnet på 2 skoletimer. Materialet har også konstruktivistisk læringsteori og dialog som viktige metodiske prinsipp. Fellesnevner i materialet er press, hvor man sammen med elevene forsøker å utforske hva hverdagspresset kan komme av, hvilken makt det kan ha i livene til ungdommene, konsekvenser det kan få, og mulighet til å stå imot. Dette verktøyet består også av en PPT og det er skrevet en veileder. Begge deler finnes nedlastbar uten innlogging etter 1.9.22.

 

Se også:

Målsetting

Målsetting

Les mer

Metode

Metode

Les mer

Prosjekt Frihet

Materiell

Les mer

Struktur

Les mer