prosjekt frihet

Resultatet

Resultatet av Prosjekt Frihet er mangfoldig. Det er skapt tre ulike undervisningopplegg ment for voksne og ungdommer som deltar på voksenopplæring, videregående skole, ungdomsskole eller i frivilligheten.

Resultatet av Prosjekt Frihet er tre ulike undervisningsopplegg, nemlig: Voksen, Livsmestring og UNG. Se under fanen undervisning for en mer detaljert presentasjon.

Undervisningsopplegget Voksen har blitt brukt ved voksenopplæringen i Grimstad siden 2017, og brukes i dag på ulike måter i omkring 80 andre kommuner i Norge.

prosjekt frihet UNG

Prosjekt Frihet – Voksen er et 8 timers undervisningsopplegg ment for innvandrere som deltar ved voksenopplæringer eller videregående skole. Materialet ble påbegynt i 2017, og har blitt videreutviklet flere ganger siden for å holde seg oppdatert med tanke på gjeldende lovverk og handlingsplaner. Etter 1.9.2022 trenger man ikke lenger sertifiseres for å kunne bruke dette, men det er anbefalt med sertifiseringskurs i forkant av bruk. 

I 2019 ble det utviklet et dialogverktøy på 2 timer for ungdomsskole og videregående skole som har fått navnet Prosjekt Frihet – UNG. Dette har som mål å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll i ordinære klasser på ungdomsskole og videregående skole. Etter 1.9.2022 trenger man ikke lenger sertifiseres før man benytter materialet. 

Høsten 2021 ble det jobbet frem et forslag til obligatorisk element i Introduksjonsprogrammet. Dette elementet har fått navnet Prosjekt Frihet – Livsmestring. Dette 2 timers undervisningsopplegget er tilgjengelig for alle. Du finner mer om dette under fanen Undervisning og overskriften Materiell.

Se også: