Nedlastinger av materiell

Her finner du alt av materiell til Prosjekt Frihet. Undervisningsopplegg, veiledere og annet tilhørende materiell er sortert under tre ulike kurs: Prosjekt Frihet Voksen, Livsmestring og UNG.

Prosjekt Frihet – Tilleggsmateriell

Prosjekt Frihet har sin egen sang – Ikke vær stille.

Vi anbefaler denne til bruk før, under og/eller etter undervisningen, som en alternativ og litt annerledes måte å skape refleksjoner omkring tematikken som berøres. Sangteksten kan også lastes ned og printes ut, og denne kan gjerne deles ut til deltakerne i undervisningen. Sangen finnes også tilgjengelig på Spotify, og kan søkes opp med sangtittelen.

Vi håper tekst og melodi skal berøre mange, og inspirerer til frihet og gi den enkelte mot til å være seg selv.

Tekst og melodi er ved Arve Konnestad og Peter Haltorp. Sanger er Caroline Kristiansen.

Prosjekt Frihet – Voksen

Prosjekt Frihet – Voksen er beregnet for voksenopplæring og kombinasjons- eller innføringsklasser på videregående skole. Materialet består av en PowerPoint til undervisning og en tilhørende veileder for den som skal undervise. I tillegg er der en ordbank som kan være nyttig, et deltakerbevis som kan deles ut til alle deltakere i undervisningen, og plakater som kan henges opp. Plakatene må bestilles, men alt annet kan lastes ned her.  På deltakerbevisene skriver den som underviser inn navn på deltaker, sted og dato for kurs, og signerer selv.

Se plakatene:

Prosjekt Frihet – Livsmestring

Prosjekt Frihet - Livsmestring er tilpasset integreringsloven som tredte i kraft 1.1.2021, og derfor først og fremst beregnet for bruk som et obligatorisk element i introduksjonsprogrammet. Materialet består av en PowerPoint og en veileder beregnet for den som skal undervise. 

Prosjekt Frihet – UNG

Prosjekt Frihet – UNG er beregnet for ungdomsskole og videregående skole. Det er ment for alle elever i målgruppen, uansett opprinnelsesland og botid i Norge. Materialet består av en PowerPoint, og en veileder som støtte for den som skal undervise.