FORSKERE FRA OXFORD RESEARCH

«Prosjekt Frihet er et unikt tiltak som på en konkret måte kan forebygge negativ sosial kontroll – først og fremst på voksenopplæringen, men også potensielt i hjemmene og på andre samfunnsarenaer

«Det er ingen andre tiltak som knytter sammen forholdene læringsmiljø og negativ sosial kontroll

«Vår overordnede vurdering av Prosjekt Frihet er at kursrekken i all hovedsak utgjør et meget bra pedagogisk tilbud om en tematikk som er høyt oppe på den politiske agendaen

Les rapporten fra Oxford Research her.

JONAS GAHR STØRE

«Jeg er både imponert og inspirert etter å ha hørt om dette prosjektet. De har knekt en kode her i Grimstad som de nå sprer til andre kommuner, det er veldig bra.« (Sitat fra Grimstad adressetidene 24.6.19)

DELTAKERE VED GRIMSTAD VOKSENOPPLÆRING:

Kvinne fra Syria
«Dette er et veldig viktig tema. Vi må ikke slutte å snakke om det.»

Mann fra Eritrea
«Hvorfor har vi ikke snakket om dette for 2 år siden?»

Kvinne fra Eritrea
«Det gjør meg stolt å se at Norge har regler som beskytter unge jenter.»

UNDERVISER VED GRIMSTAD VOKSENOPPLÆRING

Underviser, Tchomba Papy Kanda-Kanda, fra Grimstad voksenopplæring:

«Denne undervisningen er viktig, og man bør begynne å snakke om dette nesten fra dag èn. Undervisningen gir viktig kunnskap om livet i Norge, spesielt om norske verdier og forståelsen av frihet.»

HALSA KOMMUNE

«For meg – som i flere år har jobba med flyktninger, kjente jeg at opplegget var klart, tydelig og respektfullt jobba fram. Budskapet, rekkefølgen og logikken i det hele gjorde at jeg fikk veldig tru på programmet. Her har klare hoder jobba veldig bra for å forsøke å sette i gang refleksjoner som kan gjøre det lettere for nykommere å sette seg inn i normene og verdiene som gjelder i det nye landet deres.»

MANDAL KOMMUNE

«Vi er veldig fornøyd med opplegget.»

KONGSGÅRD SKOLESENTER, KRISTIANSAND

«En av klassene på spor 1 er nå ferdig med Prosjekt Frihet. Vi har diskutert, delt, blitt engasjert og kost oss!»

NOTODDEN KOMMUNE

Det ble satt i gang tankeprosesser hos en del av deltakere, og vi føler at de som har våget å bryte litt ut, (gjennom Prosjekt Frihet) fikk en bekreftelse på at dette er ok. Deltakere har fått god informasjon om hvordan ting fungerer i Norge, men dette med norsk lovverk må gjentas videre i undervisningen. Det har kommet frem noen lokale utfordringer og deltakere som sier:

«Nå vil jeg ikke tie stille lenger. Min kone må dra til en annen by for å bade i basseng», og på spørsmålet om hvorfor vi baksnakker sier en deltaker blant annet «I hjemlandet har vi ikke lov å kritisere regimet, derfor velger vi å kritisere hverandre.»

NISSEDAL KOMMUNE

«Nå har vi i Nissedal kommune gjennomført prosjektet med deltakere i Intro på voksenopplæringa, ca. 13 personer. Det har vært veldig bra, vi har hatt samarbeid med politiet og det har blitt gode diskusjoner.»

ELVERUM KOMMUNE

«Vi synes det er veldig spennende med kurset Prosjekt Frihet. Vi har holdt kurs nå for en gruppe på ca 13 stk av våre introdeltakere og det gikk kjempebra. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra deltakere. Vi kommer sikkert til å holde dette kurset mye fremover.»

POLITIET I AGDER

«Dette er meget bra forebyggende arbeid. Det forventes refleksjon og dialog av de involverte, og man ansvarliggjør hverandre på viktigheten av å ta dette på alvor, og om nødvendig melde ifra videre.»

POLITIKERE FRA KRF

 «Prosjekt Frihet er genialt i sin enkelhet.» 

HYLLIE PARK FOLKEHöGSKOLA, FILIAL SFI, MALMö, SVERIGE

«Linn sin förelesning blev uppskattad mycket. Det gav flere perspektiv på likabehandling som vi får nytte av i vårt arbete.»

Ønsker du mer informasjon eller å ta dette i bruk?
Ta kontakt med prosjektleder Linn Iren Engemyr Knutsen på e-post: linn@prosjektfrihet.no
eller telefon: 91 55 76 18